fotoheaderPO

Proefjes op internet

Proefjes in overvloed op internet, maar waar vind je ze? Hieronder een kleine selectie, zodat jullie niet eindeloos zelf hoeven te zoeken.

Labexperimenten1

Encyclopedoe

Met de Encyclopedoe vind je makkelijk en snel leuke proefjes voor kinderen. Het is een portal met verwijzingen naar proefjes op andere sites. De Encyclopedoe heeft nu een kleine 30.000 links naar proefjes en andere activiteiten op het gebied van wetenschap en techniek, onderverdeeld in bijna 600 onderwerpen. En dat zijn niet alleen proefjes in het Nederlands.

ExpeditionChemistry-headerpoppetjes

Expedition Chemistry

Leuke chemieproefjes met huis-tuin en keukenmateriaal vind je op Expedition Chemistry. Geschikt voor alle groepen. Kinderen kunnen hier zelf ook makkelijk een keuze maken!

logoNEMO

Science center NEMO

NEMO is het grootste science center van Nederland en is voor iedereen die nieuws-gierig is. Vijf verdiepingen met tentoonstellingen, experimenten, demonstraties en workshops over weten-schap en technologie. Proefjes, weetjes en quizachtige vragen staan onder Ontdek.

Proefjes.nl

Proefjes.nl

Een bezoek aan Proefjes.nl is zeker de moeite waard. Er is een speciale pagina voor proefjes op school en eentje voor thuis.

Onderaan elk proefje staan links voor wetenschapsgebieden, categorieën en andere trefwoorden. Als je hierop

klikt dan kun je alle proefjes vinden die hier bij horen, bijvoorbeeld alle

Maar voor wie een beetje verder zoekt, is er nog veel meer te ontdekken op Proefjes.nl.

Boem-logo-2-geen-tekst

Slimme Handen

Een goede website voor lessen wetenschap en techniek! Klik op Lesmateriaal voor tientallen proefjes en lessen voor PO (VO), inclusief werkbladen. De proefjes zijn uit te voeren met huis- tuin- en keukenmateriaal. Er is weinig voorbereiding nodig, en leerlingen zijn razend enthousiast!

Restand beeldmateriaal (2)

Projecten primair onderwijs

Op deze pagina vind je een keur aan projecten en activiteiten waarmee je invulling kunt geven aan techniekonderwijs op de basisschool. We beginnen met de activiteiten van PPTMB, gevolgd door diverse projecten waarvan wij denken dat ze zeer de moeite waard zijn.

In de linkerkolom enkele websites voor wie proefjes wil doen.

Projecten en activiteiten PPTMB

Netwerk van scholen

De ene school is verder met techniekonderwijs dan de andere. Door het vormen van een netwerk van scholen kunnen leerkrachten kennis uitwisselen over manieren om techniek in het onderwijs te verankeren.

Beginnende scholen hebben bijvoorbeeld behoefte aan tips, good practices en informatie die hen faciliteert bij het organiseren. Scholen die een volgende stap willen zetten, vragen zich misschien af hoe?

Scholen helpen scholen, zodat straks alle kinderen in Midden-Brabant met techniek in aanraking komen.

Netwerkavonden & inspiratiemiddagen

Elk schooljaar organiseren we in OntdekRijk netwerkavonden om inspiratie op te doen rond een bepaald thema. In het Ontdekstation in de Spoorzone in Tilburg komen daar vanaf schooljaar 2016/2017, 2 inspiratiemiddagen per jaar bij voor zowel leerkrachten po als docenten vmbo/vo. Het programma duurt 3,5 uur en zal bestaan uit lezingen, workshops en presentaties van deelnemers.

Toetreden tot het scholennetwerk? Stuur een mail naar Annelies van Helvoort.

Contacten met bedrijven

We willen graag dat meer jongeren kiezen voor een loopbaan in de wetenschap en techniek. Daarom is het belangrijk dat jouw leerlingen ook al op jonge leeftijd praktijkervaring opdoen. Dat kan in de vorm van bedrijfsbezoeken, gastlessen en/of bedrijven die materialen beschikbaar stellen. PPTMB heeft het opbouwen en onderhouden van contacten met technische bedrijven dan ook hoog in het vaandel staan.

Wil je als school in contact komen met een bedrijf of ben je op zoek naar een bepaald soort bedrijf? Stuur een mail naar Annelies van Helvoort.

VO-scholen

Er zijn ook VO-scholen die graag willen samenwerken met basisscholen. Stuur bij interesse ook in dat geval een e-mail naar Annelies van Helvoort.

De nieuw te organiseren inspiratiemiddagen (zie hierboven) zijn bij uitstek een plek om met elkaar in contact te komen. 

Ontdekstation

Het Ontdekstation is een ingerichte hal in de Spoorzone in Tilburg. Een plaats waar scholieren en studenten, maar ook hun ouders zich kunnen onderdompelen in de wondere wereld van wetenschap en techniek.

In het Ontdekstation zullen o.a. verhalen worden verteld waar oplossingen voor moeten komen. De beste daarvan worden vervolgens door studenten vmbo en mbo vervaardigd/gemaakt. Kinderen/scholieren kunnen hun eigen film maken, technische zaken in en uit elkaar halen en workshops techniek volgen.

In de iets verdere toekomst zullen er onderwijskundige programma’s (gedeeltelijk) worden uitgevoerd (po/vmbo/mbo/hbo).

OntdekRijk

Eén van de kernen van onderwijs in wetenschap en techniek is om de ontdekkende houding, verwondering en nieuwsgierigheid die kinderen van nature hebben, verder te ontwikkelen. Zo worden het volwassenen die creatief kunnen denken, oplossingsgericht bezig zijn en kunnen samenwerken.

Om hun ontdekkende houding verder te ontwikkelen, hebben kinderen volwassenen nodig die hen coachen. In OntdekRijk krijgen leerkrachten de kans om zelf te ontdekken, te verwonderen en nieuwsgierig te zijn. Zo ervaren zij wat kinderen ook ervaren en worden eigenaar van hun ontwikkelproces.

Wetenschap en techniek als vak op de basisschool is niet langer eng en komt er niet ‘ook nog eens bij’. Wetenschap en techniek hoort er gewoon bij! Het project is mogelijk gemaakt door XpectPrimair en Platform Promotie Techniek Midden-Brabant.

Leerkrachten kunnen bij OntdekRijk deelnemen aan een studiedag en/of in groepsverband inspiratie opdoen. Ook groepen kinderen kunnen in OntdekRijk worden ondergedompeld in de wereld van wetenschap en techniek.

Meer weten over de lesmodules in OntdekRijk? Je leest er alles over in de folder. Achtergronden bij het project staan in het rapport Waarom Wetenschap en Techniek (W&T2015).

Of neem contact op met Annelies van Helvoort (e-mail of 06-30 36 65 26).

OntdekRijk is ook op Facebook te vinden.

Project Wetenschap & Technologie Techniekpact Regio Zuid Schooljaar 2015-2016

In het schooljaar 2015-2016 is vanuit de onderwijscoöperatie Tprimair een start gemaakt met het project Wetenschap & Technologie Techniekpact Regio Zuid. Opdrachtgevers waren PPTMB & Stichting WTE.

In 2013 is het Techniekpact getekend door bestuurders uit onderwijs, bedrijfsleven, de regio’s en het Rijk. In het Techniekpact staan concrete acties, waarmee het pact de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector kan verbeteren, om zo het tekort aan technisch personeel terug te dringen.

In 2020 moeten leerlingen in het gehele onderwijsprogramma worden uitgedaagd om vaardigheden als creativiteit, ondernemingszin, probleemoplossend vermogen, samenwerking, initiatief, leiderschap en ICT-vaardigheden te ontwikkelen.

Vanuit het project Wetenschap & Technologie in de regio Midden-Brabant worden initiatieven vanuit het po rondom het ontwikkelen van deze vaardigheden van kinderen ondersteund. Dit gebeurt in samenwerking met de diverse partners uit het veld. Er wordt gezamenlijk ingezet op de brede talentontwikkeling van kinderen, o.a. op de domeinen netwerkvorming, professionalisering, verduurzaming en innovatie.

In de rapportage wordt beschreven welke initiatieven er in 2015-2016 zijn gestart. Ook wordt er vooruitgeblikt op het schooljaar 2016-2017, waarin deze, en nieuwe ontwikkelingen verder worden uitgewerkt of geïnitieerd.

TechniekRijk

TechniekRijk is dé wetenschap- en techniekmarkt van Midden-Brabant waar je voor de komende schooljaren het gereedschap vindt om aan de W&T-behoefte van kinderen tegemoet te komen. TechniekRijk is speciaal voor leerkrachten, directies en bestuurders po, maar ook medewerkers van kinderdagverblijven (BSO’s) zijn van harte welkom.

De W+T-markt is onderverdeeld in KansRijk, VindingRijk, InspiratieRijk en InfoRijk. Rijk gevuld dus om inspiratie op te doen, initiatieven te starten, informatie op te snuiven en leuke gadgets in ontvangst te nemen. Je ziet er good practices van collegascholen en presentaties van techniekaanbieders. Ook ervaar je hoe jullie als school op een uitdagende manier kunnen voldoen aan de kerndoelen. Behalve de W+T-markt, biedt TechniekRijk inspirerende workshops.

TechniekRijk wordt georganiseerd door Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE), Wetenschapsknooppunt Brabant, Plein 013 en PPTMB.

Overige projecten en activiteiten

BrainTrigger

Met BrainTrigger gaan kinderen en jongeren aan de slag met uitdagingen van echte bedrijven. De kids bedenken innovatieve oplossingen voor meer duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid en gezondheid. Zo ontdekken ze toekomstkansen in het bedrijfsleven, ontwikkelen hun analytisch denkvermogen en krijgen een beeld bij de rol van innovatie in onze maatschappij. De bedrijven profiteren van de nieuwe, frisse kijk op hun innovatie-uitdagingen. Bovendien interesseren ze toekomstige arbeidskrachten voor de eigen branche.

BrainTrigger wordt uitgevoerd i.s.m. diverse partners. In de regio Midden-Brabant is dat PPTMB.

Bright Day

Wie Bright Day zegt, zegt virtual reality, drones en bijvoorbeeld robotvoetbal. Het tech feest voor nieuwsgierig Nederland verhuist naar een grotere locatie, de Werkspoorkathedraal in Utrecht, en duurt nu 2 dagen. De programmering is op zaterdag en zondag gelijk, dus kies de dag die je het beste uitkomt.

Kijk voor meer info en tickets op BrightDay.nl.

Cinekid MediaLab Festival

Cubiss organiseert in het najaar van 2016 samen met Cinekid 3 keer een 2-daags Pop-up Cinekid MediaLab Festival in Brabant. Op 20 en 21 september doen ze Tilburg aan (1 en 2 november Eindhoven/22 en 23 november Breda).

Het MediaLab Festival is een interactieve, soms digitale speeltuin met de nieuwste games, virtual reality, 3D-werelden, puzzels, programmeren, spelen met de nieuwste apps en de leukste workshops. Kinderen maken er hun eigen virtual reality brillen, bouwen eigenwijze robots en ervaren bijzondere apps. En hoe zou het zijn als je met bewegingen muziek en beelden kunt aansturen? Om maar wat te noemen, want er is nog veel meer te doen en te ontdekken.

Het festival wordt versterkt door de programmering en de aanwezigheid van de MakersBuzz op locatie.

Heeft jouw school mediawijsheid en/of nieuwe media hoog in het vaandel? Dan is het Cinekid MediaLab Festival the place to be. Dé plek om leerlingen van groep 5 t/m 8 en leerkrachten te inspireren en te verwonderen. Het festival laat je de meerwaarde van ICT, Techniek, Creativiteit, Mediawijsheid en dus vaardigheden van de 21e eeuw zien.

Kijk voor de tijdschema’s van de workshops op de website van Cinekid. Hier kun je je ook inschrijven.

Dag van de Installatietechniek

Laat ze zelf ervaren dat zonder techniek alles stilstaat!

De Dag van de Installatietechniek bestaat uit een wandeling langs indrukwekkende installaties. Een deskundige zorgt voor uitleg. Zo krijgen de leerlingen een indruk van de complexiteit van wensen en behoeften waar deze installaties slimme, klant- en milieuvriendelijke oplossingen voor bieden. De wandeling eindigt met een consumptie. Daar kunnen de kids hun laatste vragen stellen en hun eerste ervaring opdoen met techniek aan één van de techniektafeltjes.

Deelname is gratis. 

Meer weten? Neem een kijkje op de speciale website.

De Uitvinders

Het basisschoolproject De Uitvinders neemt leerlingen van groep 5 t/m 8 mee op avontuur. Vanuit die beleving stappen ze in de wereld van techniek. Met een aansprekend lesprogramma en een spannende Uitvinderswedstrijd staat het project garant voor zelf ontdekken, zelf creëren en zelf presenteren. Deelnemers plaatsen hun resultaat op de website van De Uitvinders. Negen daarvan gaan naar de finale om daar hun uitvindingen te presenteren aan een vakjury. Die beoordeelt de finalisten op de aspecten originaliteit, uitwerking en presentatie.

Leerkrachten hoeven niet technisch onderlegd te zijn, ze krijgen alle benodigde handvatten aangereikt. Bovendien is De Uitvinders gemakkelijk te integreren in de lessen rekenen, taal, wereldoriëntatie en handvaardigheid.

Voor meer informatie en/of deelname: www.uitvinders-wedstrijd.nlOp de site is het ook mogelijk je aan te melden voor één van de leerkrachtenbijeenkomsten.

(Junior) FIRST LEGO®League

Op zoek naar een spannend onderwijsprogramma dat leerlingen laat werken aan de skills die tegenwoordig nodig zijn? Dat tegelijkertijd invulling geeft aan jouw techniekonderwijs en toch behapbaar is voor de leerkracht? Dan zijn de Junior FIRST LEGO®League (6 t/m 9 jaar) en/of FIRST LEGO®League (9 t/m 14/15 jaar) geschikte programma’s.

In beide competities staan het ontdekkend en onderzoekend leren centraal. Naast het onderzoek, ontwerpen en bouwen kinderen machines en robots op basis van LEGO® materialen.

Deelname aan de Junior FLL (6 t/m 9 jaar) introduceert kinderen in de fantastische wereld van techniek. Het programma sluit aan bij het van nature nieuwsgierige jonge kind. Op een laagdrempelige manier maken deelnemers kennis met zelf onderzoeken, bouwen, creatief knutselen en programmeren.

Bij wijze van proef introduceerden Skoolmate (Paradigit) en ASML vorig schooljaar twee Junior FLL Classroom Kits. Die bestaan uit materialen die het scholen mogelijk maakt met één of twee klassen gelijktijdig deel te nemen aan het Junior FLL project.

De sets worden vanaf 1 oktober steeds vier weken in bruikleen gegeven aan scholen en/of bso’s (buitenschoolse opvang) die met een groep van 20 tot 60 kinderen willen deelnemen aan de Junior FLL. Paradigit komt langs voor de eindpresentatie en afsluiting. Daarna gaat de set naar de volgende school/bso.

De FLL voor kinderen in de leeftijd van 9 t/m 14 (15) jaar is een internationale wedstrijd. De teams komen uiteindelijk met hun uitvindingen en robots samen op regionale voorrondes waar ze strijden om een plaats in de FLL Benelux-finale.

Deelname maakt scholieren enthousiast voor wetenschap en techniek. Naast technische kennis ontwikkelen scholieren belangrijke real-life vaardigheden zoals samenwerken, communiceren, presenteren en creatief denken.

Voor meer informatie en inschrijven: www.FIRST-Brabant.nl

Deelnemers aan de FLL 8 t/m 14/15 jaar komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten.Scholen in Midden-Brabant kunnen die aanvragen bij PPTMB. Je kunt daarover contact opnemen met Annelies van Helvoort.

Mindstorm robot programmeren

Hoe technisch is technisch lego en hoe technisch zijn jouw leerlingen? In deze workshop leren de kinderen een robotje van lego te bouwen en te programmeren zodat die gaat bewegen.

De workshop kan door de hele klas worden gevolgd of door het team dat zich heeft ingeschreven voor de (Junior) FIRST LEGO®League.

Voor 8 t/m 15 jarigen is de workshop extra interessant! Het team kan wat het heeft geleerd gebruiken om de wedstrijd misschien wel te winnen.

Voor meer info zie de website Technaplaza van Avans Hogeschool.

Girlsday

Girlsday wordt jaarlijks georganiseerd. Het event richt zich op meisjes uit groep 7 & 8 van de basisschool en de 1e en 2e klas van de middelbare school. Girls van 10 tot 15 jaar maken er kennis met bèta, techniek en ICT.

Girlsday is een initiatief van VHTO, het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. Kijk voor meer informatie op de website van VHTO. Op de site kun je je tzt ook aanmelden.

Kinderuniversiteit

Elk schooljaar geven inspirerende professoren van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven college aan kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Het zijn leerzame en leuke colleges die jaarlijks door honderden kinderen worden gevolgd. De gratis colleges laten kinderen kennismaken met wetenschap. Ze krijgen les zoals ‘echte’ studenten. Na het college is er nog tijd om vragen te stellen.

Meer weten? Neem een kijkje op de website van Tilburg University.

Mad Science

Mad Science is ‘s werelds grootste verstrekker van educatief en uitdagend science onderwijs. In Nederland is The Mad Science Group actief sinds 2004. Jaarlijks bereikt de Nederlands tak 150.000 kinderen met hun presentaties en lessen.

De organisatie heeft als missie kinderen op een leuke en educatieve manier in aanraking te laten komen met wetenschap en techniek. Mad Science is hands-on, ervaringsgericht en maakt science leuk en leerzaam! Of het nu gaat om technieklessen in de klas, naschoolse techniekcursussen die kinderen klaarstomen voor later, zomer- en vakantieactiviteiten, de coolste kinderfeestjes of de beste shows en evenementen. Mad Science heeft voldoende in huis om kinderen (en volwassenen) gek te maken van wetenschap en techniek!

Mad Science Nederland is een erkende opleidingsverstrekker en staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs (CRKBO). Hun docenten volgen een uitgebreid trainingsprogramma en alle activiteiten zijn uitvoerig getest op educatieve waarde, fun & veiligheid.

Info over alle activiteiten vind je op de website van Mad Science. Daarbij gaat het zowel om schoolse, als buitenschoolse activiteiten.Logo C3

Stichting C3

Stichting C3 promoot de chemie, de opleidingen en de beroepen in de chemie, life sciences en procestechniek onder jongeren. Kinderen ontdekken al op jonge leeftijd hoe leuk chemie is. C3 bereikt kinderen en jongeren voornamelijk via het onderwijs. De stichting hanteert een ketenaanpak: van basisschoolkinderen tot middelbare scholieren (vmbo tot vwo, onderbouw tot bovenbouw).

Op de website van C3 vind je tientallen proefjes, lesmodules/lesideeën, handboeken, activiteiten en projecten voor de basisschool.

Stichting Kennisplein

Stichting Kennisplein richt haar activiteiten op leerlingen in het basis- en  voortgezet onderwijs, met als doel dat zij zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. De nadruk ligt op:

  •  zelfontwikkeling van leerlingen,
  •  het aanpakken van leerachterstanden,
  •  het voorkomen van vroegtijdige schooluitval
  •  en het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen.

Onderwijs, ambitie, maatschappelijke betrokkenheid en zelfontplooiing zijn kernbegrippen die passen binnen het antwoord van Stichting Kennisplein op een grote maatschappelijke behoefte.

Neem voor meer informatie een kijkje op de website van de stichting.

Techniek-rader

Techniek-rader wil kinderen enthousiast maken voor techniek. Dat gebeurt door een hele dag met twee leerkrachten bij jullie op school techniekles te komen geven (op invalbasis). Aan de hand van verschillende werkvormen komen diverse activiteiten aan bod, waaronder het bouwen van constructies.

Het dagprogramma geeft kinderen inzicht in technische processen. Zij ontwikkelen vaardigheden als waarneming, kritisch en oplossingsgericht denken (en handelen), samenwerken, reflecteren en zelfstandigheid. Het enthousiasme van de kinderen, van Techniek-rader en de opbrengsten van deze dag, stimuleert leerkrachten en basisscholen om wetenschap en techniek een (nog) prominentere plaats te geven in hun onderwijs.

De belangstelling is altijd groot. Data worden bekendgemaakt op hun Facebook-pagina en die van PPTMB. Ook op de website van Techniek-rader komen de nieuwe data te staan.

Techniek Toernooi

Het Techniek Toernooi is een nationale techniekwedstrijd voor leerlingen uit alle groepen van het basisonderwijs. In teams van maximaal vier werken de kinderen aan een technische opdracht. De wedstrijd begint op school of bij een buitenschoolse opvang en eindigt in juni met een grote landelijke finale in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

Techniek Toernooi Zuid

Als voorbereiding op de landelijke wedstrijd (maar ook vanwege de reisafstand naar Arnhem) zijn er inmiddels in vrijwel alle provincies regionale competities. Zo ook in Brabant met een regiofinale in Eindhoven. Er zijn vier spannende competities, waarin elk jaar een speciaal thema staat. Als school of buitenschoolse activiteit kun je per leeftijdsgroep één team aanmelden; in totaal dus maximaal vier teams.

Deelname aan het Techniek Toernooi is gratis. Net als het lesmateriaal met tips & trucs waarmee je de kinderen op de wedstrijd voorbereidt. Door deelname geven scholen invulling aan de kerndoelen 2, 3, 8, 26, 32, 33, 42, 44, 45 en 55.

Alle winnaars mogen bovendien gegarandeerd meedoen aan de landelijke finale in Arnhem. Neem voor aanmelden en meer informatie een kijkje op de website van het Techniek Toernooi.

Weekend van de Wetenschap

Het Weekend van de Wetenschap is het podium van de toekomst. Elk jaar krijgt heel Nederland de kans om backstage te gaan bij bedrijven, instituten, universiteiten, instellingen en musea. Om zo live wetenschap en technologie te beleven.

Techfinder

Nieuwsgierig of er nog meer is? Neem dan een kijkje op Techfinder.nl. Wetenschap- en technologieaanbod op maat. Compleet, overzichtelijk, makkelijk…

Op de site kun je ook ervaringen delen, zodat andere scholen daarmee rekening kunnen houden.

Nieuws

Projecten

Bij Projecten op deze website een overzicht van tientallen projecten en activiteiten voor po, vo en mbo. Een bezoekje meer dan waard!

Activiteiten po

583519593UhQwDag vd Installatietechniek

Netwerkbijeenkomst 9 maart 2015

TechniekRijk

Braintrigger

Dag vd InstallatietechniekUitvinderswedstrijd

Girlsday

First LEGO League2

Mindstorm programmeren robot

Mad Science2

Labexperimenten1

logo St. Kennisplein

logo Techniek-rader

header-zuid

Winnaar dozendilemma

Dag vd Installatietechniek2

techniek8

OntdekRijk

Infographic projecten

nieuwsbriefPPTMBjuni

Proefjes.nl

Persfoto

Mad Science

Techniek Toernooi1

Techniek-rader

Uitvinderswedstrijd

techniek27

OntdekRijk (image uit folder)

3473271TL7i7F

5709730ehxsWl

892626954EX9U

OntdekRijk

MadScience

ExpeditionChemistry-headerpoppetjes

logo